Sojka, Jerzy. 2017. „Luterańska Hermeneutyka Dzisiaj. Odczytanie Hermeneutycznego Dziedzictwa luterańskiej Reformacji W Refl Eksji Światowej Federacji Luterańskiej”. Rocznik Teologiczny 59 (4):803-19. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/145.