Sojka, Jerzy. 2017. „Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej W Warszawie Ks. Prof. Dr. Hab. Michaelowi Meyerowi-Blanckowi”. Rocznik Teologiczny 59 (4):881-83. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/151.