Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Publikacje Zwarte (książki) Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej W Warszawie Z Lat 2019–2022”. Rocznik Teologiczny 64 (4):971. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/213.