Czasopisma, Redakcja. 2023. „Recenzenci «Rocznika Teologicznego” W Roku 2022/List of Reviewers of “Theological Yearbook» in 2022”. Rocznik Teologiczny 64 (4):976. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/214.