Skrenty, Żaklina. 2023. „Zjawisko Wykluczenia Ekologicznego W świetle Personalizmu chrześcijańskiego”. Rocznik Teologiczny 63 (3):985. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/270.