Michalski, Mirosław A. 2023. „Edukacja Proekologiczna W Nauczaniu Religii W Kościele Polskokatolickim”. Rocznik Teologiczny 63 (3):1031. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/272.