Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Ekspresja Religijna W Systemie Edukacyjnym Republiki Irlandii (aspekt Prawny)”. Rocznik Teologiczny 63 (1):319. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/311.