Wojciechowska, Kalina. 2023. „Rekontekstualizacja I Reinterpretacja Psalmu 18[17],5a I Ps 16[15],8-11 W Kazaniu Piotra W Dz 2,22-33”. Rocznik Teologiczny 61 (4):587. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/314.