Sojka, Jerzy. 2023. „Luter I Zwingli – Konkurencyjne Reformacyjne Interpretacje Wieczerzy Pańskiej”. Rocznik Teologiczny 62 (2):436. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/323.