Bednarz, Elżbieta. 2013. „Nauczyciel Katecheta Wobec współczesnych Wyzwań Dydaktycznych I Wychowawczych”. Rocznik Teologiczny 55 (1):273-87. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/35.