Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Nauczanie Religii a Kwestia neutralności światopoglądowej I świeckości szkoły W Polsce”. Rocznik Teologiczny 61 (4):785. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/386.