Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Dwa międzywojenne Projekty Ustaw O Uznawaniu związków Religijnych W Polsce”. Rocznik Teologiczny 61 (4):825. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/389.