Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich I Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej W Warszawie Pt. «(Nie)zapomniane cmentarze» (23 Października 2019)”. Rocznik Teologiczny 61 (4):853. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/395.