Nowak, Piotr. 2014. „Nowonarodzenie W Perspektywie Pentekostalnej”. Rocznik Teologiczny 56 (1):89-102. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/42.