Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Seminaria Duchowne, Seminaria I szkoły Teologiczne Nierzymskokatolickie W Prawie Polskim”. Rocznik Teologiczny 60 (4):627. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/429.