Milerski, Bogusław. 2023. „Wyobrażona wspólnota, Czyli O Znaczeniu Dobra wspólnego I szczególnej Misji Akademii”. Rocznik Teologiczny 60 (4):655. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/430.