Sojka, Jerzy. 2023. „40-Lecia Partnerstwa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej I Wydziału Teologii Ewangelickiej Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma W Bonn”. Rocznik Teologiczny 60 (4):665. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/432.