Zieliński, Tadeusz J. 2014. „Przedstawicielstwo Dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki Przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty Historyczne I Prawne)”. Rocznik Teologiczny 56 (1):155-80. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/45.