Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Trzy Systemy Prawnej Ochrony wolności Religii O zasięgu międzynarodowym”. Rocznik Teologiczny 52 (1-2):163. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/458.