Zieliński, Tadeusz J. 2023. „ 278”. Rocznik Teologiczny 52 (1-2):317. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/468.