Zieliński, Tadeusz J. 2023. „Miejsce Religii W porządku Konstytucyjnym Wielkiej Brytanii”. Rocznik Teologiczny 51 (1-2):59. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/474.