Sojka, Jerzy. 2023. „Konferencja Naukowa Eklezjologia Konfesyjna Wobec współczesnych Wyzwań Ekumenicznych, Warszawa, 27 Listopada 2012 (Jerzy Sojka)”. Rocznik Teologiczny 54 (1):316. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/499.