Slawik, Jakub. 2023. „Rdzeń n)p W Biblii Hebrajskiej W Relacji Do Znh”. Rocznik Teologiczny 65 (2):249-305. https://doi.org/10.36124/rt.2023.11.