Shumylo, Serhii. 2024. „Związki między Świętą Górą Atos a ukraińskimi I białoruskimi Ziemiami W Rzeczypospolitej XVI Wieku”. Rocznik Teologiczny 65 (4):693-711. https://doi.org/10.36124/rt.2023.26.