Borkowski, Andrzej. 2024. „Organizacja Kościoła prawosławnego W II Rzeczypospolitej (1918-1921)”. Rocznik Teologiczny 65 (4):713-39. https://doi.org/10.36124/rt.2023.27.