Gizicka, Dorota. 2024. „Społeczny Kontekst Braterstwa I Przyjaźni W świetle książki: Zduniak, Agnieszka, I Artur Wysocki. 2023. Powszechne Braterstwo a Lokalna przyjaźń. Wokół Encykliki «Fratelli Tutti». Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego S”. Rocznik Teologiczny 65 (4):899-908. https://doi.org/10.36124/rt.2023.32.