Sojka, Jerzy. 2024. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «50 Lat Konkordii Leuenberskiej – Dziedzictwo I wyzwania» (24 Maja 2023 Roku)”. Rocznik Teologiczny 65 (4):915-17. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/574.