Sojka, Jerzy. 2015. „Zagadnienie obecności Chrystusa W Wieczerzy Pańskiej W Publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”. Rocznik Teologiczny 57 (2):203-44. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/62.