Hałambiec, Kamil. 2015. „Teologia Przebudzenia Religijnego według Charlesa Finneya. Kontekst Historyczny, źródła I Jej wpływ Na późniejszy Rewiwalizm”. Rocznik Teologiczny 57 (3):299-318. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/65.