Milerski, Bogusław. 2015. „Przemówienie Rektora ChAT”. Rocznik Teologiczny 57 (4):539-42. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/82.