Sojka, Jerzy. 2016. „Warunki Dopuszczenia Do Sakramentu Ołtarza W Refleksji Światowej Federacji Luterańskiej Z Lat 1947-2010”. Rocznik Teologiczny 58 (1):59-74. https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/85.