Sojka, J. (2017) „Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refl eksji Światowej Federacji Luterańskiej”, Rocznik Teologiczny, 59(4), s. 803–819. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/145 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).