Zieliński, T. J. (2023) „Publikacje zwarte (książki) Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z lat 2019–2022”, Rocznik Teologiczny, 64(4), s. 971. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/213 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).