Czasopisma, R. (2023) „Recenzenci «Rocznika Teologicznego” w roku 2022/List of reviewers of “Theological Yearbook» in 2022”, Rocznik Teologiczny, 64(4), s. 976. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/214 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).