Nowak, P. (2023) „Kształcenie pracowników kościelnych w seminariach ewangelikalnych w Polsce, powstałych i działających w latach 1945-1950”, Rocznik Teologiczny, 63(4), s. 1329. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/238 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).