Nowak, P. i Migda, A. (2023) „Konferencja naukowa «Oblicza pentekostalizmu jako chrześcijańskiej tradycji mistycznej. Perspektywa międzywyznaniowa i religioznawcza» (26 listopada 2021)”, Rocznik Teologiczny, 63(4), s. 1467. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/250 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).