Słojewski, B. (2023) „Motyw środowiska naturalnego w repertuarze pieśniowym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP”, Rocznik Teologiczny, 63(3), s. 927. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/268 (Udostępniono: 22 maj 2024).