Skrenty, Żaklina (2023) „Zjawisko wykluczenia ekologicznego w świetle personalizmu chrześcijańskiego”, Rocznik Teologiczny, 63(3), s. 985. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/270 (Udostępniono: 24 maj 2024).