Michalski, M. A. (2023) „Edukacja proekologiczna w nauczaniu religii w Kościele Polskokatolickim”, Rocznik Teologiczny, 63(3), s. 1031. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/272 (Udostępniono: 24 maj 2024).