Zieliński, T. J. (2023) „Ekspresja religijna w systemie edukacyjnym Republiki Irlandii (aspekt prawny)”, Rocznik Teologiczny, 63(1), s. 319. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/311 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).