Wojciechowska, K. (2023) „Rekontekstualizacja i reinterpretacja Psalmu 18[17],5a i Ps 16[15],8-11 w kazaniu Piotra w Dz 2,22-33”, Rocznik Teologiczny, 61(4), s. 587. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/314 (Udostępniono: 24 maj 2024).