Leszczyński, R. M. (2023) „Wprowadzenie”, Rocznik Teologiczny, 62(2), s. 327. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/319 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).