Sojka, J. (2023) „Luter i Zwingli – konkurencyjne reformacyjne interpretacje Wieczerzy Pańskiej”, Rocznik Teologiczny, 62(2), s. 436. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/323 (Udostępniono: 22 czerwiec 2024).