Aleksiejuk, A. (2023) „Naukowo-badawcza eksploracja ludzkich zarodków w dyskursie bioetyczno-teologicznym wybranych Kościołów ewangelicko-reformowanych”, Rocznik Teologiczny, 61(4), s. 675. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/340 (Udostępniono: 24 maj 2024).