Bednarz, E. (2013) „Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych”, Rocznik Teologiczny, 55(1), s. 273–287. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/35 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).