Bednarz, E. (2023) „Selekcja metod kształcenia w realizacji lekcji religii zgodnie z koncepcją tematyczno-problemową. LEGO® Education Maker jako propozycja metodyczna”, Rocznik Teologiczny, 62(4), s. 1383. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/374 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).