Zieliński, T. J. (2023) „Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. «(Nie)zapomniane cmentarze» (23 października 2019)”, Rocznik Teologiczny, 61(4), s. 853. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/395 (Udostępniono: 18 maj 2024).