Nowak, P. (2014) „Nowonarodzenie w perspektywie pentekostalnej”, Rocznik Teologiczny, 56(1), s. 89–102. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/42 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).