Zieliński, T. J. (2023) „Seminaria duchowne, seminaria i szkoły teologiczne nierzymskokatolickie w prawie polskim”, Rocznik Teologiczny, 60(4), s. 627. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/429 (Udostępniono: 19 czerwiec 2024).