Zieliński, T. J. (2014) „Przedstawicielstwo dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych Ameryki przy Watykanie a Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA (aspekty historyczne i prawne)”, Rocznik Teologiczny, 56(1), s. 155–180. Dostępne na: https://ojs.chat.edu.pl/index.php/rt/article/view/45 (Udostępniono: 13 lipiec 2024).